Cốt liệu cho btông và vữa

1.- Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ (phần 18)

2.- Xác định hàm lượng hạt mềm yếu - phong hóa (phần 17)

3.- Xác định hàm lượng sunfat, sunfit trong cốt liệu nhỏ (phần 16)

4.- Xác định hàm lượng Clorua (phần 15)

5.- Xác định khả năng phản ứng kiềm silic (phần 14)

6.- Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn (phần 13)

7.- Xác định độ hao mòn khi va đập cốt liệu lớn trong máy Los Angelles (phần 12)

8.- Xác định hệ số nén dập và độ hóa mềm của cốt liệu lớn (phần 11)

9.- Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc (phần 10)

10.- Xác định tạp chất hữu cơ (phần 9)

11.- Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ (phần 8)

12.- Xác định độ ẩm (phần 7)

13.- Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng (phần 6)

14.- Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước đá gốc và cốt liệu lớn (phần 5)

15.- Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước (phần 4)

16.- Hướng dẫn xác định thành phần thanh học (phần 3)

17.- Xác định thành phần hạt (phần 2)

18.- Lấy mẫu (phần 1)

19.- Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật

20.- Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình (phần 19)

21. - Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ (phần 20)

22.- Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật

23.- Chỉ dẫn kỹ thuật cho thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

24.- Phụ gia hóa học cho bê tông

25.- Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật (TCVN 2012)

26.- Cát nghiền cho bê tông và vữa (TCVN 2012)

27.- Xác định hệ số ES

28.- Đá xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định KLR của đá trong phòng thí nghiệm

Phản hồi của bạn