TN. Kính xây dựng

1.- Tấm kính xây dựng, kính nổi - yêu cầu kỹ thuật

2.- Tấm kính xây dựng - phương pháp thử

3.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 1

4.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 2

5.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 3

6.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 4

7.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 5

8.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp phần 6

9.- Kính xây dựng - dán nhiều lớp và dán an toàn nhiều lớp - thử độ bền và độ va đập

10.- Kính xây dựng - kính phẳng tôi nhiệt phần 1

11.- Kính xây dựng - kính phẳng tôi nhiệt phần 2

12.- Kính xây dựng - kính tôi nhiệt an toàn

13.- Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - lựa chọn và lắp đặt phần 1

14.- Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - lựa chọn và lắp đặt phần 2

15.- Kính xây dựng - định nghĩa và phân loại

16.- Kính xây dựng - kính cán vân hoa

17.- Kính xây dựng - kính phủ phản quang

18.- Kính xây dựng - kính màu hấp thụ nhiệt

19.- Kính gương - kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - yêu cầu kỹ thuật

20.- Kính xây dựng - kính kéo

21.- Kính xây dựng - xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) phương pháp tính phần 1

22.- Kính xây dựng - xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U) phương pháp tính phần 2

Phản hồi của bạn