HÌNH ẢNH

Bộ kích nén tĩnh cọc

a8f93fd0dfd75b0_IMG_0038 FILEminimizer.jpg

Kiểm định máy nén bê tông

07dbe21836016bb_IMG_0037 FILEminimizer.jpg

Kiểm định cân điện tử 30kg

b2149f2b6bdec4b_IMG_0033 FILEminimizer.jpg

Kiểm định máy kéo théo

1f4d15633b3f2bf_IMG_0024 FILEminimizer.jpg

Bộ đồng hồ đo độ lún khi nén tĩnh

b9684ba6ce082ff_IMG_0028 FILEminimizer.JPG

Nén tĩnh cọc BT cốt thép

b0fa1a6832d6572_IMG_0032 FILEminimizer.JPG

Mẫu đất nguyên dạng

8aa452584d36542_IMG_0100 FILEminimizer.JPG

Khoan khảo sát địa chất

9f230a16b59c094_IMG_0102 FILEminimizer.JPG

Lấy mẫu đất nguyên dạng

2ebf9b2a8fe77fe_IMG_0140 FILEminimizer.JPG

Khoan bê tông cọc hiện trường

254084832e7612e_IMG_0252 FILEminimizer.jpg

Khoan bê tông cọc khoan nhồi

a86c1fedfe86fcf_IMG_0496 FILEminimizer.JPG

Mẫu bê tông sau khi khoan

865454511f1eedb_IMG_0509 FILEminimizer.JPG

Đo môđun đàn hội tại hiện trường

b08478cb6ab9d0f_IMG_0547 FILEminimizer.JPG

Lấy mẫu cát bằng dao vòng

d3871fd54149d6f_IMG_0553 FILEminimizer.JPG

Thí nghiệm CBR đất

93b9576ee1b635c_IMG_20131122_111557 FILEminimizer.jpg

Nén mẫu bê tông nhựa - Marshall

376e81b5c232ed1_IMG_20131126_084840 FILEminimizer.jpg

Thí nghiệm giới hạn chảy đá 0x4

9418aab68c7d091_IMG_20131126_163827 FILEminimizer.jpg

Giới hạn chảy cấp phối đá 0x4

cc5a71f3e821347_IMG_20131126_164031 FILEminimizer.jpg

Thí nghiệm nén tĩnh nhóm cọc BTCT

a6f5f72c00c3286_IMG_20131129_171227 FILEminimizer.jpg

Nén tĩnh nhóm cọc BTCT

7c44f9cd411de5c_IMG_20131129_171310 FILEminimizer.jpg

Thí nghiệm mài mòn Losangeles

a32780d3105a9e2_IMG_20131205_155600 FILEminimizer.jpg

Kiểm tra độ sụt bê tông

9c231cf436d2152_IMG_20131207_085839 FILEminimizer.jpg

Lấy mẫu nhựa tại hiện trường

19a0947068f24f8_IMG_20131231_101318 FILEminimizer.jpg

Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn

34212211386d07d_P1080825 FILEminimizer.JPG

- Mẫu vữa xi măng

86485058984666f_bh.JPG

- Thí nghiệm kéo thép

5c0b31218b49373_fhgh.JPG

- Mẫu khoan bê tông nhựa

0666de4c9920f9d_gfhjg.JPG

- Nén mẫu bê tông xi măng

39b8a8dbe697ec5_hg.JPG

Mẫu bê tông nhựa Marshall

b06392818e53609_IMG_0498FILEminimizer.jpg

Mẫu bê tông nhẹ

f8b8894bf4183f8_IMG_0515FILEminimizer.jpg

Đúc mẫu vữa

db78cccea2ca4e7_IMG_0530FILEminimizer.jpg

Đúc mẫu xi măng 2x2x2

cf76edfc767156a_IMG_0543FILEminimizer.jpg

Xác định độ dẻo tiêu chuẩn

a3dbc3396a0d202_IMG_0546FILEminimizer.jpg

Đúc mẫu bê tông hình trụ

7c0aa1d84f6524e_IMG_0581FILEminimizer.jpg

Hóa mềm nhựa đường

6aaf74a32ca0ac6_IMG_0589FILEminimizer.jpg

Kéo dài nhựa đường

fcd81a450d45f37_IMG_0598FILEminimizer.jpg

Khối lượng riêng xi măng

c9de51fb7c14338_IMG_0607FILEminimizer.jpg

Độ dính bám với đá

313c0ea8cd987e0_IMG_0613FILEminimizer.jpg

Đầm mẫu marshall

36ce06b39c0600f_IMG_0616FILEminimizer.jpg

Ngâm mẫu marshall

2d2d7ad0561f96d_IMG_0636FILEminimizer.jpg

Nén mẫu marshall

bd97a2aeae7f0b0_IMG_0647FILEminimizer.jpg

Gạch không nung

4cea31c193a1243_IMG_0449FILEminimizer.jpg
Phản hồi của bạn