THIẾT BỊ

máy kéo nén đa năng

f7321784a9ddd1b_1 FILEminimizer.jpg

Máy mài mòn gạch

13320e6280e19a7_201208093017_may_thu_mai_mon_gach FILEminimizer.jpg

Bàn dằn thử độ chảy bê tông

293aeaba2115e3f_asaerwfdaadfvsd.jpg

Bếp cách cát

968061d25afc1ff_bep canh cat FILEminimizer.jpg

Bộ thử rửa cát và đá

4376943878811d3_binh rua cat- da FILEminimizer.jpg

Bình tỷ trọng Chatelier

40cfbefecc69037_BINH TY TRONG LE CHATELIER 200 FILEminimizer.png

Bộ cần Belkalmen

a633fa6a60486f4_acd34wfsrgw34.jpg

Bộ cối + chày đầm tiêu chuẩn

e3ae848b37fb5b5_Bo coi chay Proctor tieu chuan FILEminimizer.jpg

Bộ thiết bị đo độ nhám mặt đường

543b958b03de20f_bo do do nham mat duong FILEminimizer.jpg

Bộ má nén xi măng

f208c901f24abd0_Bo ga nen xi mang FILEminimizer.jpg

Bộ gá thử môđun đàn hồi mẫu trụ

c0a4a8417de39e6_bo ga thu dan hoi mau tru FILEminimizer.jpg

Bộ má uốn xi măng

d0b897dc37d7f2b_Bo ga uon xi mang FILEminimizer.jpg

Bộ khuôn thử độ trương nở

3412dd7fb686218_bo khuon thu truong no dat FILEminimizer.jpg

Bộ sàng tiêu chuẩn

4d3cf12ba52604e_Bo sang tieu chuan FILEminimizer.jpg

Thiết bị thử giới hạn dẻo, chảy

6c0cf3462ee939f_Bo thu gioi han deo FILEminimizer.jpg

Dụng cụ Vicat

7480cccf3deab5a_Bo Vicat thu dong ket tu dong FILEminimizer.jpg

Cân điện tử 4.1kg

d86f5905bfa0b80_Can dien tu 4.1kg FILEminimizer.jpg

Cân phân tích điện tử

56ceab6db191e0f_Can phan tich FILEminimizer.jpg

Bộ côn thử độ sụt bê tông

8c6461dcbdb0e9d_Con thu do sut be tong FILEminimizer.jpg

Thiết bị đo bề dày bê tong

b493e19598e3bca_do be day btong FILEminimizer.jpg

Chùy xuyên TN giới hạn chảy

3c0c8a1be5a44b6_Dung cu thu gioi han chay chuy xuyen FILEminimizer.jpg

Dụng cụ thí nghiệm hóa mềm bitum

059bbebc7313f42_hoa mem FILEminimizer.jpg

Máy nén bê tông Matest

60e2d8045f2aa98_image053 FILEminimizer.jpg

Khuôn đúc mẫu bê tông

de5fd4e63381503_khuon duc btong FILEminimizer.jpg

Khuôn mẫu bê tông hình trụ

d32f37656d9794b_khuon tru FILEminimizer.jpg

Khuôn đúc mẫu vữa

fa730dea3d721c1_khuon vua FILEminimizer.jpg

Máy mài mòn Losangeles

dc4d26e084d5f52_larger_bwm1311954456 FILEminimizer.jpg

Máy cắt đất một trục

8eac92c1a14214d_may cat dat FILEminimizer.jpg

Máy chiết nhựa ly tâm

8fedcefbfe7438c_May chiet nhua bang ly tam FILEminimizer.jpg

Máy dằn tạo mẫu xi măng

cdcccd0ce4b65b5_may dan tao mau ximang FILEminimizer.jpg

Máy đo độ nhớt saybol

f0971e6d87c1d11_May do do nhot Saybol FILEminimizer.jpg

Máy kéo vải địa kỹ thuật

dc805a5a2580b1c_may keo vai dia ky thuat FILEminimizer.jpg

Khung thử uốn bê tông

c08b46373a882e8_May khung thu uon be tong FILEminimizer.jpg

Máy lắc sàng

6cd42f3b424409c_May lac sang FILEminimizer.jpg

Máy nén ba trục

b4d004cd562643f_May nen ba truc FILEminimizer.jpg

Máy nén bê tông

885448980e1b5ca_may nen be tong FILEminimizer.jpg

Máy đa năng CBR-Marshall

d8bc9b8271a818c_May nen da nang CBR Marshall FILEminimizer.jpg

Máy nén đất một trục

6f7a2d83fcdfd5f_may nen dat mot truc FILEminimizer.jpg

Máy nén cống tròn

2f9bece23f5120c_May thu nen cong tron FILEminimizer.jpg

Máy trộn vữa

de27117b6234aaf_May tron vua xi mang tu dong FILEminimizer.jpg

Bộ phểu rót cát

b26d8339a0a658c_Pheu rot cat FILEminimizer.jpg

Phểu rót vật liệu

d137e0fa847059b_Pheu rot vat lieu cat FILEminimizer.jpg

Súng bắn bê tông

51a688d1086e114_sung ban betong FILEminimizer.jpg

Thiết bị thử kim lún nhựa

72c6a6dc23cade9_Thiet bi do kim lun dat bang xuyen cone khang xuyn dat  24-0545_Ele FILEminimizer.jpg

Dụng cụ Casagran

4af05f31069f645_Thiet bi thu gioi han chay Casagrande FILEminimizer.jpg

Thiết bị xuyên tĩnh

4eca219a1c57b26_thiet bi xuyen tinh FILEminimizer.jpg

Thiết bị thử bao màng mỏng

c75446d6c8b8ea6_thu bao mang mong FILEminimizer.jpg

Thước kẹp cải tiến

7b021fb4d92abc7_thuoc cai tien FILEminimizer.jpg

Tủ sấy 300 độ

7ad7bf6579d2c92_tu say FILEminimizer.jpg

Bộ thử ổn định Vebe

fd30eeae08ef513_dger4343.jpg

Thiết bị thử thấm bê tông

4021777d29857f3_utreefasdfw232.jpg
Phản hồi của bạn