Các sai phạm của phòng LAS-XD khi Bộ Xây Dựng Thanh tra vừa qua 2012

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Một số phòng thí nghiệm thiếu chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, công nhân thí nghiệm (như LAS-XD 1004, LAS-XD 244, LAS-XD 525, LAS-XD 27, LAS-XD 831…).

 

KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BỘ XÂY DỰNG

THANH TRA MỘT SỐ  PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD

Ngày 15/02/2012

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thí nghiệm của một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác giai đoạn từ 2008 đến nay. Qua công tác thanh tra, Thanh tra các Sở Xây dựng đã phát hiện ra một số vấn đề tồn tại chủ yếu trong hoạt động của các phòng thí nghiệm như: một số phòng thí nghiệm không đủ trang thiết bị cho một số chỉ tiêu phép thử, có đơn vị thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm, thay đổi hoặc bổ nhiệm cán bộ quản lý nhưng không báo cáo cơ quan quản lý, công tác báo cáo tình hình hoạt động không đầy đủ nội dung theo quy định…

 

Phát hiện nhiều sai phạm

Kết luận thanh tra cho thấy một số phòng thí nghiệm không có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm như LAS-XD 342… Một số phòng thí nghiệm thiếu hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ, một số phòng thí nghiệm ký hợp đồng thời vụ với nhân viên thí nghiệm (như LAS-XD 224, LAS-XD 510…). Một số phòng thí nghiệm thiếu chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, công nhân thí nghiệm (như LAS-XD 1004, LAS-XD 244, LAS-XD 525, LAS-XD 27, LAS-XD 831…).

Năng lực thiết bị của một số phòng thí nghiệm còn yếu. Một số thiết bị thí nghiệm được phòng thí nghiệm đăng ký thực hiện các phép thử đã hết thời hạn hiệu chuẩn nhưng không được kiểm định và hiệu chuẩn lại theo quy định như LAS-XD 525, LAS-XD 1042. LAS-XD 545, LAS-XD 810… Mặt khác, một số phòng thí nghiệm được cấp phép thực hiện một số phép thử nhưng qua kiểm tra phòng thí nghiệm thì không có thiết bị để thực hiện các phép thử đó (LAS-XD 919, LAS-XD 663, LAS-XD 999).

Việc thay đổi địa chỉ theo đăng ký, thay đổi trưởng phòng thí nghiệm, thay đổi nhân viên thí nghiệm hoặc tạm dừng hoạt động nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng biết như: LAS-XD 667, LAS-XD 959, LAS-XD 515, LAS-XD 919… Một số phòng thí nghiệm không gửi bản sao Quyết định công nhận phép thử và công văn thông báo gửi Sở Xây dựng địa phương về hoạt động của phòng thí nghiệm và không lập báo cáo tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm trong năm gửi về cơ quan đánh giá công nhận trước ngày 31/01 của năm sau, LAS-XD 704, LAS-XD 1016, LAS-XD 1004, LAS-XD656, LAS-XD 992…

Qua quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót trong hoạt động thí nghiệm. Một số phòng thí nghiệm có phiếu kết quả thí nghiệm không có chữ ký của trưởng phòng thí nghiệm, không có chữ ký của thí nghiệm viên, không ghi tên thiết bị thí nghiệm, không ghi tiêu chuẩn thí nghiệm, không đóng dấu LAS-XD và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm như LAS-XD 136, LAS-XD 244, LAS-XD 296, LAS-XD 462, …

Một số phòng thí nghiệm không có sổ sách ghi chép kết quả quá trình thí nghiệm như LAS-XD 716, LAS-XD 735, LAS-XD185. Một số phòng thí nghiệm không có bản vẽ mặt bằng, kích thước phòng thí nghiệm, vị trí các thiết bị thí nghiệm. Diện tích một số phòng thí nghiệm quá chật hẹp, không có bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu ) như LAS-XD 491, LAS-XD 286, LAS-XD 818, LAS-XD773… Một số phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). Các phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm vào thực tế quản lý phòng thí nghiệm ngày càng có hiệu quả hơn.

Trong quá trình thanh tra, tại các Sở Xây dựng Sóc Trăng và Lào Cai đã phát hiện phòng thí nghiệm trên địa bàn cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm nhưng không thực hiện các phép thử như: Tại tỉnh Sóc trăng, phòng thí nghiệm LAS-XD 630 thuộc Cty CP Công nghệ xây dựng qua kiểm tra số liệu kết quả thí nghiệm trong sổ nhật kí thí nghiệm không thống nhất với phiếu kết quả thí nghiệm xuất ra. Cụ thể kiểm tra phiếu kết quả thí nghiệm xuất ra ngày 30/4/2010 của công trình Lò hỏa táng cải tiến chùa Prek Om Pu và phiếu kết quả thí nghiệm ngày 25/5/2010 của công trình Lò hỏa táng cải tiến chùa Pro sách Kông nhưng không có số liệu thí nghiệm. Tại tỉnh Lào Cai, phòng thí nghiệm LAS-XD 663 của Cty CP Tư vấn giao thông, qua kiểm tra đơn vị cung cấp khống 12 kết quả ép mẫu bê tông tuổi 28 ngày ở các phiếu kết quả thí nghiệm số 1367 ngày 06/5/2011 và phiếu kết quả thí nghiệm số 1481 ngày 30/5/2011.

Những đề xuất cần khắc phục

Theo kết luận của Đoàn Thanh tra, do việc thành lập quá nhiều các phòng thí nghiệm, một số phòng thí nghiệm được chủ đầu tư thành lập để phục vụ cho dự án của mình hoặc một số nhà thầu thi công thành lập phòng thí nghiệm để thực hiện các phép thử khi tư vấn yêu cầu. Vì vậy, khi kiểm tra có rất nhiều phòng thí nghiệm thực hiện rất ít các phép thử do không có việc làm và không cạnh tranh được với giá của các phòng thí nghiệm khác;… Một số phòng thí nghiệm có nhiều cơ sở thí nghiệm tại hiện trường do vậy thiết bị được điều chuyển liên tục nên việc hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm tại hiện trường khó khăn và thường hay bị quá hạn hiệu chuẩn.

Công tác kiểm tra theo định kỳ hàng năm của Sở còn hạn chế, các hành vi vi phạm của phòng thí nghiệm chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nên chưa có tính răn đe và một số phòng thí nghiệm vẫn thực hiện sai quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, hầu hết các phòng thí nghiệm đều có một hoặc nhiều vi phạm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Các phòng thí nghiệm có những thiếu sót và những tồn tại ở mức độ khác nhau đã được Đoàn thanh tra nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay những thiếu sót và tồn tại của phòng thí nghiệm. Những thiếu sót tập trung vào những điểm chính như: Sổ ghi chép kết quả quá trình thí nghiệm của các phòng thí nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý chất lượng như không ghi đầy đủ tên đơn vị gửi mẫu, tên công trình, ngày thí nghiệm, không ghi tên người thí nghiệm; Các phòng thí nghiệm chưa có một quy định cụ thể nào về cách đánh số thứ tự mẫu dẫn đến mỗi phòng có một cách ghi khác nhau: phòng thì ghi theo tên công trình, phòng thì ghi theo ngày tháng thí nghiệm, phòng thì ghi theo số thứ tự từ bé đến lớn… dẫn đến việc kiểm soát số lượng phép thử, số liệu thí nghiệm, lưu trữ số liệu thí nghiệm không chính xác, hay bị thất lạc và gặp nhiều khó khăn khi tìm lại số liệu cũ để đối chiếu so sánh với phiếu kết quả thí nghiệm; Phiếu kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hầu hết đều chưa đáp ứng được yêu cầu của điều 17, Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD như không ghi tên, địa chỉ đơn vị thí nghiệm, không ghi tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm, chữ ký của trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm tên cán bộ giám sát của chủ đầu tư…

Hầu hết các đơn vị quản lý phòng thí nghiệm chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo quy chế công nhận và quản lý phòng thí nghiệm. Nhiều đơn vị sau khi có quyết định công nhận phép thử đã không gửi công văn thông báo và bản sao quyết định công nhận phép thử cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi đặt phòng thí nghiệm; Một số phòng thí nghiệm không lập báo cáo hàng năm, không thông báo về thay đổi thí nghiệm viên, thay đổi thiết bị thí nghiệm như đã đăng ký về Vụ Khoa học và công nghệ Bộ Xây dưng; Về diện tích mặt bằng phòng thí nghiệm và môi trường. Hầu hết các phòng thí nghiệm đều có sơ đồ bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm, vị trí bố trí các thiết bị thí nghiệm, nhìn chung đáp ứng được diện tích theo quy định bên cạnh đó còn một số phòng thí nghiệm có diện tích chật hẹp đặt phòng thí nghiệm ở những khu đông dân cư, thậm chí còn đặt phòng thí nghiệm tại nhà ở gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như bụi bẩn tiếng ồn.

Với những tồn tại trong hoạt động của các phòng thí nghiệm được phát hiện này, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã có những kiến nghị nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Bài viết khác

Phản hồi của bạn