Tính hợp pháp của phòng thí nghiệm LAS-XD

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Tính hợp pháp của phòng thí nghiệm LAS-XD 498

Câu hỏi của bạn Trần Quốc Minh tại hòm thư quocminh@apoave.com.vn hỏi :

Hiện nay tôi đang QLDA tại TPHCM, tôi đang xem xét để phê duyệt phòng LAS-XD 498 tuy nhiên có một số thắc mắc muốn nhờ sự tư vấn từ quý Bộ như sau:

1. Quyết định công nhận của phòng LAS-XD 498 hết hạn vào ngày 31/12/2012, vậy phòng này có cần phải công nhận lại không ?

2. Phòng thí nghiệm này có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới, họ bảo là đã thông báo đầy đủ cho các cơ quan chủ quản như sở, bộ,.. Vậy quý Bộ cho tôi hỏi là sự bổ nhiệm này có phù hợp với pháp luật không ? và họ có được phép tiếp tục thực hiện thí nghiệm không ?

 

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định thủ tục hành chính ..., phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 498 không phải làm lại quyết định công nhận.

2. Việc bổ nhiệm, thay thế trưởng phòng thí nghiệm và thông báo cho cơ quan đánh giá công nhận được thực hiện theo Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (ban hành theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/07/2008 của Bộ Xây dựng). Do đó, sự bổ nhiệm này phù hợp với quy định hiện hành.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bài viết khác

Phản hồi của bạn