Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Ngày 20/4/2018 tại TP Hồ Chí Minh, Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) đã tổ chức Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu, bao gồm đại diện Cục Giám định (Bộ Xây dựng), Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng từ các tỉnh thành trong cả nước.

Đây là hoạt động thường niên của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định để phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Báo cáo của VNBAC cho biết: Năm 2017, đã có thêm 3 thành viên tham gia, nâng tổng số thành viên là 242 đơn vị. Năm 2017, VNBAC đã làm vai trò kết nối các tổ chức các nhân thự hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đã được VNBAC chú trọng hơn; VNBAC cũng đã góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành 04 thông tư kiên quan đến kiểm định, kiểm soát công trường xây dựng.

Các thành viên VNBAC đã tích cực tham gia thảo luận, bàn bạc để tháo gỡ những khó khăn tồn đọng như cần phải nâng cao năng lực; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoàn chỉnh và đồng bộ về kiểm định và xây dựng, đảm bảo hành lang pháp lý; tạo mối quan hệ mật thiết với các địa phương... nhằm xây dựng hoạt động mạng kiểm định ngày càng phát triển.

 

Theo Cổng thông tin điện tử - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Bài viết khác

Phản hồi của bạn